TONA POLSKA Sp. z o.o. | ul. Zernicka 296 | 54-510 Wroclaw | tel.: +48 71 - 3 49 99 52 | fax: +48 71 - 3 49 91 55 | e-mail: service@tona-kominy.pl | NIP: 8971720126

Tona Polska Sp. z o.o.
RODO
klauzula informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest TONA Polska Sp. zo.o. z siedziba we Wrocławiu przy ul. Żernickiej 296, kod pocztowy 54-510, tel. 71 349 99 52, adres e-mail: service@tona-kominy.pl, strona: www.tona-kominy.pl , NIP 897 172 01 26, REGON 020360378, wpisany do KRS pod numerem 0000262805 przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy Rejestrowy

  1. Informujemy, że  TONA Polska Sp. z o.o. przetwarza Pani/Pana dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
  2. Podane przez Panią/Pana dane osobowe w ofercie zakupowej,dokumencie zamówienia, umieszczone na fakturze, dokumencie przewozowym (o ile taki występuje), ewentualnym zgłoszeniu reklamacyjnym oraz umieszczone zbiorze zaksięgowanych dokumentów, będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji Pani/Pana zapotrzebowania na otrzymanie oferty, złożenia zamówienia, zakupu, dostawy (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość). Mogą też być przetwarzane w realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej – windykacja należności.
  3. Postawą prawna jest art.6 ust.1 lit. b RODO – niezbędność do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, art. 6 ust. 1 lit. c RODO – niezbędność do wypełnienia obowiązku prawnego związanego z zachowaniem dokumentacji  wymaganej przez przepisy prawa podatkowego, art. 6 ust. 1 lit. f RODO -  niezbędność do realizacji prawnie uzasadnionego interesu przedsiębiorstwa jako dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej
  4. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy działu handlowego, księgowości oraz firmy - podwykonawcy usług przewozu towarów z którymi podpisano umowy powierzenia przetwarzania danych  osobowych w zakresie niezbędnym do realizacji dostawy.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
  6. Pani /Pana dane osobowe zawarte w dokumentach papierowych będą przechowywane bezwzględnie przez okres 5 lat od zakończenia bieżącego roku kalendarzowego oraz przechowywane w systemach informatycznych bezterminowo o ile nie skorzysta Pani/Pan z przysługującego prawa do zamazania danych osobowych. W celu zlecenia zamazania danych osobowych po okresie bezwzględnego przechowywania, prosimy o pisemne zlecenie (list, e-mail) -  Pani/Pana dane zostaną po tym okresie zamazane.
  7. Posiada Pani/Pan dostęp do przesłanych dokumentów i ich kopii, o ile nie zostały w międzyczasie trwale usunięte, w celu poprawienia informacji w nich zawartych lub trwałego usunięcia. W tym celu prosimy o bezpośredni kontakt.
  8. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia na nas skargi do organu nadzorczego – szczegóły pod adresem: https://giodo.gov.pl/579
  9. Przesłanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem niezbędnym by zrealizować Pani/Pana zapotrzebowanie na otrzymanie oferty, złożenie zamówienia, zakup, dostawę (o ile zachodzi taka potrzeba) materiałów lub usług będących przedmiotem działalności przedsiębiorstwa oraz spełnieniem wymogów przepisów dotyczących rejestracji zdarzeń gospodarczych (księgowość).
TONA Tonwerke Schmitz GmbH.© 2018 Klauzula informacyjna